προόψει

προόψει
πρόοψις
foreseeing
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
προόψεϊ , πρόοψις
foreseeing
fem dat sg (epic)
πρόοψις
foreseeing
fem dat sg (attic ionic)
προόψει , προοράω
see before one
fut ind mid 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”